Εκδήλωση «Ο φιλελληνισμός τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης»
Σάββατο 31 Μαρτίου 2018, 11.00, Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Χρισσού

Ο φιλελληνισμός τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης

Σάββατο 31 Μαρτίου 2018, 11.00
Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Χρισσού