Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας: Δελφοί – Χρισσό
4 Νοεμβρίου 2020, 10.00 – 14.00, Περιφερειακό Ιατρείο Δελφών

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Φωκίδας

Δελφοί – Χρισσό

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, 10.00 – 14.00
Περιφερειακό Ιατρείο Δελφών

πληροφορίες – ραντεβού: τηλ. 2265022924