Μαθήματα Παραδοσιακών και Λαϊκών Χορών στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρισσού
Ενήλικες: κάθε Κυριακή, 18.00 – 19.30

Μαθήματα Παραδοσιακών και Λαϊκών Χορών
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρισσού

με τον Δημήτρη Ντόσκουρη (τηλ. 6944475091)

Ενήλικες: κάθε Κυριακή, 18.00 – 19.30