Μηναίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Δελφών
Οκτώβριος 2020

Μηναίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Δελφών

Οκτώβριος 2020

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020

Η συνταγογράφηση θα γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την ιατρό στο τηλέφωνο 2265082307.