Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χρισσού, με έδρα το Χρισσό Φωκίδας, ιδρύθηκε το 1983.

Σκοποί
(Άρθρο 2 του Καταστατικού του Συλλόγου)

α) Η μελέτη και η προώθηση λύσεων των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Χρισσό και οι κάτοικοί του.

β) Η ανύψωση – ανάπτυξη του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου καθώς και η ψυχαγωγία των μελών του Συλλόγου, ιδιαίτερα των νέων και γενικότερα των κατοίκων του Χρισσού.

γ) Η μελέτη και προβολή των ιστορικών – λαογραφικών υλικών καθώς και η διατήρηση των πολιτιστικών λαϊκών παραδόσεων.

δ) Η συμμετοχή του Συλλόγου και η λήψη αποφάσεων σε γενικότερα κοινωνικά προβλήματα.

ε) Η δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων επαφής, φιλίας και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του Συλλόγου μέσα στα πλαίσια της Δημοκρατίας, Ελυθερίας, Ισοτιμίας και της κοινής προσπάθειας για την πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων.

Διοικητικό Συμβούλιο (Από 3 Οκτωβρίου 2021)
Πρόεδρος: Μέγας Πέτρου
Αντιπρόεδρος: Νίκος Κυριαζής
Γραμματέας: Νάνσυ Ζαχαροπούλου
Ταμίας: Ελένη Καψάλη
Υπεύθυνος Χορευτικού: Παγωνίτσα Χαραμαντά
Δημόσιες Σχέσεις: Αλέξανδρος Αφεντούλης 
Μέλος: Σπύρος Πέτρου

Ελεγκτική Επιτροπή
Ευθυμία Κυριαζή
Παναγούλα Παύλου
Άννα Καρέλη – Γατοπούλου

Χοροδιδάσκαλος
Δημήτρης Ντόσκουρης
Χοράρχης
Νικόλαος Καμίτσης