Ξενώνας Χρισσό

τηλ. 2265083220, 2265082001, 6972203160

www.xenonaschrisso.gr